Usluge

Šta nudimo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezno savjetovanje

Porezno savjetovanje za nas obuhvata više od pružanja osnovnih usluga. Godišnji obračuni, prijave poreza ili obračun zarada dio su našeg standardnog portfelja usluga. Ponudom dodatnih usluga poput poslovnog savjetovanja, idemo korak dalje i nudimo sveobuhvatno servisiranje klijenata.
Spektar usluga u detalju:

 • start-up savjetovanje i coaching
 • računovodstvene usluge poput financijskog knjigovodstva i obračuna zarada
 • porezno planiranje za preduzeća
 • međunarodno porezno planiranje

Transaction Services

Bez obzira da li planirate akviziciju ili bilo koju drugu vrste promjene u preduzeću – naši stručnjaci su uz Vas kako biste rizik sveli na minimum i maksimirali dobit. 
Usluge u detalju: 

 • Financisjki Due Diligence
 • Procjena vrijednosti preduzeća
 • Restrukturiranje

Business Services

Budući da se poslovni svijet neprestano mijenja, i Vaše preduzeće mora da se prilagodi novonastalim okolnostima i uslovima. Mi Vas podržavamo da biste se što bolje prilagodili promjenama poslovnog okruženja.
Naše usluge obuhvataju:

 • Start-up usluge (telefonska podrška, poštanske usluge, obavljanje korespondencije, pružanje infrastrukture, tajničke usluge)

Računovodstvene usluge

Preuzimamo za Vas knjigovodstvo i obračun zarada te Vam nudimo rješenja kako bismo pojednostavili procese računovodstva i vođenja knjiga. Time Vam omogućavamo da se u potpunosti posvetite Vašoj temeljnoj djelatnosti.

Naše usluge obuhvataju:

 • Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima)
 • Sastavljanje poreznih izvještaja
 • Izrada redovnih financijskih analiza
 • Pružanje privremenih usluga asistencije pri vođenju knjiga
 • Redovno financijsko knjigovodstvo
 • Obračun zarada
 • Troškovno knjigovodstvo

Porezno planiranje za preduzeća i privatna lica

  Plaćanje poreza je neizbježna i za mnoge zastrašujuća tema. No, zanemarenje porezno-pravnih pitanja može rezultovati u značajnim financijskim posljedicama po poslovanje preduzeća i znatno smanjiti njegov potencijal rasta. 
Privatna lica su također izložena visokom poreznom teretu i žele da zaštite svoju privatnu imovinu od previsokog poreznog opterećenja, ali rezignuju pred nepreglednim morem propisa i zakona. <br />
Austrijsko porezno pravo je izuzetno kompleksna materija koju stalne dopune i izmjene zakona čine sve kompleksnijom i nepreglednijom. Kako biste se snašli u šumi zakona i propisa, potrebna Vam je podrška kompetentnih poreznih savjetnika.

Međunardno porezno planiranje

S motrišta poreznog prava, međunarodne transakcije predstavljaju poseban izazov. Preduzećima koja posluju na međunarodnom tržištu potrebno je opsežno i aktualno znanje o domaćem poreznom sustavu i ovisni su o usklađenoj saradnji između poreznih stručnjaka različitih država.
Naše konzultantske usluge na području poreznog planiranja:

 • Porezno strukturiranje domaćih i inostranih investicija
 • Transferne cijene
 • Prekogranično financijsko planiranje: repatrijacija kapitala, financiranje i devizno poslovanje
 • Indirektno oporezivanje
 • Međunarodno izaslanje zaposlenih

Financial Due Diligence

Prije sprovedbe poslovne transakcije neophodno je prikupiti detaljne informacije o entitetu koji je predmet transakcije, o njegovom razvojnom potencijalu te njegovoj tržišnoj poziciji. Ovakav postupak dubinskog snimanja preduzeća poznat je kao „due diligence“ (doslovno „dužna pažnja“). Financijski due diligence sastavni je dio naših usluga iz oblasti analize prinosnog, imovinskog i financijskog položaja ciljnog preduzeća. Naše usluge i konkretni rezultati analize znatno jačaju pregovaračku poziciju investitora.
Obim financijskog due diligencea zavisi od Vaših potreba i obuhvata između ostalog sljedeće teme:

 • Analiza prinosnog, imovinskog i financijskog položaja
 • Prikazivanje korigovanih istorijskih informacija o bilansu uspjeha i tokovima gotovine
 • Analiza rizika i šansi pri planiranju poslovnih aktivnosti
 • Analiza preduzeća s porezno-pravnog stajališta kako bi se otkrile skrivene obaveze i skriveni rizici
 • Analiza neprikazanih obaveza u bilansu stanja kao i potencijalnih obaveza

Procjena vrijednosti preduzeća

Određene situacije čine procjenu vrijednosti preduzeća ili udjela u preduzeću neophodnom. U okviru restrukturiranja, sudovi, regulatorna tijela i organi porezne uprave te dioničari i preduzeća zahtijevaju nezavisne procjene vrijednosti preduzeća ili sredstava istog u svrhu određivanja omjera razmjene ili protučinidbi. Transakcije unutar koncerna su također često povod za procjenu preduzeća.
Nudimo Vam personalizovana rješenja u skladu s Vašim potrebama i vršimo zajedno s Vama procjenu prilagođavajući se Vašoj individualnoj situaciji.

Restrukturiranje

Restrukturiranja preduzeća ili dijelova preduzeća od velikog su značaja u privrednoj praksi i moraju se odvijati uz što manje napora. Preduzećima treba omogućiti da na brz i jednostavan način i uz što niže porezno opterećenje promijene pravni oblik i da reorganizuju, prenesu ili eksternalizuju pogon ili dijelove pogona. Osim toga preduzeća trebaju biti u mogućnosti da bez poteškoća raskinu ugovor o joint ventureu i drugim poslovnim udruženjima. U ovim oblastima, zakonodavstvom na razini Europske unije kao i na nacionalnom nivou stvorene su regulacije koje omogućavaju porezno neutralnu realizaciju. Kako biste osigurali poreznu neutralnost, potrebno je da ispunite nekoliko uslova i uzmete u obzir zakonsku regulativu. 
Podržavamo Vas pri pronalaženju najboljeg načina postupanja te njegovoj brzoj i povoljnoj realizaciji.

Start-up savjetovanje i coaching

Skok u samostalnost ili osnivanje preduzeća u Austriji iz inostranstva predstavljaju izazovne zadatke. Od odluke, izrade plana i odabira pravnog oblika poslovne djelatnosti sve do operativne realizacije, neminovno je obavljanje službenih poslova, investicije i intenzivna savjetodavna podrška.
Stojimo uz Vas pružajući stalne konzultantske usluge tokom cijelog poduhvata i usluge coachinga u svim fazama procesa pokretanja vlastitog posla.

Naš portfelj usluga:

 • Start-up savjetovanje i savjetovanje pri odabiru pravnog oblika poslovanja preduzeća
 • Coaching pri planiranju i obračunavanju troškova
 • Coaching pri izradi poslovnih planova
 • Zastupanje pred svim austrijskim državnim ustanovama i institucijama
 • Uspostavljanje kontakta s agentima za nekretnine i stručnjacima iz drugih oblasti